Fælles

Selvom vi er slvstændige foreninger med egne vedtægter, egne bestyrelser og egne foreningshuse, Har vi glæde af hiandens foreninger. Vi kommer hos hinandens arrangementer og holder en stor fælle fest en gang om året, for alle øens medlemmer. Alt hvad der vedkommer alle foreninger vil derfor blive publiceret under denne side "fælles".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktive kvinder - Bornholm er efterkommer at landsforeningen “De Danske Husmoderforeninger” som stiftedes den 15. maj 1920 med det formål at varetage hjemmets interesser gennem oplysende arbejde.


I 1996 skiftede foreningen navn til  Aktive Kvinder og i 2005 var der ca. 10.000 medlemmer.

Herefter mindskedes medlemstallet gradvis, nogle lokalforeninger meldte sig ud,

kontingentet steg og vi sendte de fleste penge til København. Tilskuddene til Landsforeningen fra forskellige organisationer ophørte, og da mange lokalforeninger ikke var interesserede i at betale mere i kontingent måtte nøglen i december 2009 drejes om og Aktive kvinder på landsplan eksisterede ikke mere.


Mange af de lokale foreninger valgte at fortsætte uden landsforeningen, deriblandt 7 lokalforeninger på Bornholm: Gudhjem, Nexø, Rønne, Svaneke, Vestermarie, Østermarie og Aakirkeby med samlet omkring 500 medlemmer. Vi har ingen økonomi imellem os, men vi afholder 2 faste årlige arrangementer på ø-basis, nemlig forårsfest  i maj måned, hvor vi på et smukt sted spiser en god middag og underholder os med optræden og sange vi selv synger, og Kulturaften i september, hvor vi besøger en af øens kirker, får Guds ord med på vejen og hører kirkens historie. Derefter befordrer vi os alle til et sted som kan huse de ca. 120 medlemmer -  som deltager - til kaffe, kage og underholdning.  Øvrige arrangementer afholdes i de enkelte foreninger ca. 1-2 gange om måneden, og da vi nu kan beholde alle kontingentpengene selv, kan vi dels lave bedre arrangementer, dels beværte medlemmerne bedre.


Man SKAL ikke være gammel for at blive medlem af Aktive Kvinder -  Bornholm - som medlem bliver man det automatisk.


Aktive Kvinder er med andre ord en forening man bliver i så længe, at man når at blive gammel.


Vil du være en aktiv kvinde - så klik dig ind øverst på denne side til en forening i dit nærområde

og se program.