Østermarie

Aktive Kvinder i Østermarie og Gudhjem

Medlemmer er velkomne til at deltage hos andre lokalforeninger

Generalforsamling 2024


Referat:

Torsdag d. 29. februar 2024 i Fritidshuset

Formanden, Gitte Thomasen, bød velkommen til 28 medlemmer.


  1. Til aftenens dirigent valgtes Vinni Madsen, der gennemgik dagsordenen.
  2. Lis Callesen og Dorthe Frausing valgtes til stemmetællere.
  3. Formanden aflagde beretning, som har været et godt år for Østermarie Aktive Kvinder med gode arrangementer og god opbakning fra medlemmerne.
  4. Kasserer Anne Andersen gennemgik foreningens regnskab, der viser en kontingentindbetaling på 9400,- kr., indtægter fra arrangementer på 27.735,- kr., og en kassebeholdning 1. jan 2023 på 10.143,- kr. Foreningen har haft udgifter i 2023 på 37.308,- kr. og kassebeholdningen 31. dec 2023 var 9.970,- kr.
    Regnskabet balancerer med 47.278,- kr.
  5. Kontingentet blev uændret vedtaget 200,- kr.
  6. Der var ingen indkomne forslag.
  7. Gitte Thomasen, Bente Hellisen og Anne Andersen blev genvalgt til foreningens bestyrelse.

Ulla Johansen og Marianne Hellisen blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen for 1 år.

Grethe Olsen blev genvalgt som foreningens revisor for 2 år.

Leni Ipsen blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år. 8. Eventuelt.

Forslag til nye aktiviteter: besøg af tidligere chefarkæolog ved Bornholms Museum, Finn-Ole Sonne Nielsen, besøg på Bornholms Højskole, besøg i Brændesgårdshaven, besøg på Møbelfabrikken, besøg af Lilian Hjorth-Westh, besøg af Brian Christensen.

Træk i bjælken til højre for at se indholdet.

Vil du være medlem?


Det årlige kontingent for Aktive Kvinder er 200,- kr. og indmeldelse kan ske hele året til bestyrelsen. Udmeldelse skal ske til bestyrelsen inden årets udgang for at gælde for det følgende år.


Kaffe, the og kage ved arrangementer i Fritidshuset: medlemmer: 40,- kr. For ikke-medlemmer kr. 70,-. kørsel 20,- kr.


 

Lokalforeningens bestyrelse


Formand:

Gitte Thomasen

Mejsevangen 2, 3751 Østermarie

Telefon: 5647 0511 - Mobil: 2966 2793

E-mail: gi.thomasen@hotmail.com

 

Næstformand:

Bente Hellisen

Aspevej 9, 3751 Østermarie

Telefon: 5647 0267 - Mobil: 2442 8467

E-mail: hellisen@mail.dk

 

Kasserer:

Anne M. Andersen

Godthåbsvej 6, 3751 Østermarie

Mobil: 22329823

E-mail: anneandersen2014@live.dk

 

Sekretær:

Anne-Grethe Guldfelt,

Havnegade 1, 3790 Hasle

Mobil: 55450545

E-mail: ag@guldfelt.dk


Bestyrelsesmedlem
Hanne Jensen,
Lærkevej 22, 3751 Østermarie
Mobil 40190388
E-mobil: osto.jensen.dk@gmail.com

 

Suppleant:

Ulla Johansen

Almindingensvej 15, 3751 Østermarie

Telefon: 5647 2123 - Mobil: 5041 8016

E-mail: mis.ulla@bbsyd.dk

 

Suppleant:

Marianne Hellisen

Dalslundevej 3, 3751 Østermarie

Mobil: 40562654